1. Yubuntu

Yubuntu is een samentrekking van You en Ubuntu. Ubuntu ken ik van Mandela en staat voor 'Ik ben, omdat jij bent'. Bij het leerlingvolgsysteem, waar ik in opdracht van MusicMatrix mee bezig was, moest een GUI geleverd worden. De GUI diende uiterst flexibel ontworpen te worden, omdat de hele rechtenstructuur (wie mag wat waar doen) naderhand nog ingericht zou mogen worden en de acties van de eindgebruikers daarvan afhankelijk waren. Privacy en afscherming van gegevens is van het allergrootste belang. Derhalve is het heel belangrijk om zoveel als mogelijk de controle aan de serverkant te houden. Mi-buntu en Yubuntu hebben oorspronkelijk voor een deel hetzelfde ontwerp.

2. Modulair ontworpen

Belangrijke vereisten van het systeem is dat het erg modulair ontworpen is, zodat nieuwe schermen snel opgezet kunnen worden en onafhankelijk van andere schermen kunnen functioneren. Snel, omdat het zoveel schermen zijn. Onafhankelijk van elkaar, omdat anders de code te ingewikkeld wordt om te onderhouden. Hoe onafhankelijker acties van elkaar zijn, hoe makkelijker het is om op individuele basis rechten toe te kennen. De eindgebruiker dient zich bij elke actie waar gegevens van de server gehaald worden op unieke wijze te identificeren.

3. Privacy first

Eerst een structuur ontwerpen, waardoor via een duidelijk afgebakend pad nieuwe schermen aan de applicatie toegevoegd kunnen worden. Vervolgens een systeem bedenken om te garanderen dat een eindgebruiker bij elk contact met de server zich op unieke wijze bekend maakt. Aansluitend een inlogsysteem ontwerpen, dat ook veilig is als de verbinding onveilig is. Ten slotte een rechtensysteem ontwerpen dat zo flexibel is, dat elke applicatie op elke wijze de rechten uit kan delen en toe kan kennen.

4. No cookies

Het is een webapplicatie geworden met een uniek inlogsysteem, dat veilig is. Zelfs als de verbinding niet veilig is. Daarnaast is het ook gelukt om te werken zonder cookies. Elke keer als een eindgebruiker bij de server nieuwe gegevens opvraagt, biedt hij ook een unieke combinatie van data aan. Op de server worden deze unieke combinaties herkend. Enkel als een eindgebruiker met deze unieke combinaties aankomt, krijgt de eindgebruiker gegevens terug. Dit systeem beschermt de privacy van de bezoeker en de data op de server daardoor veel beter. Volledig configureerbaar rechtensysteem.

blue star