1. VGZ

VGZ en Univé gaan samen verder. Dat houdt onder meer in dat de beide personeelsapplicaties samengevoegd dienen te worden. Deze opdracht is de eerste fase van het proces. Doel is om te achterhalen wat er aan de applicatie gestandaardiseerd en verbeterd kan worden, voordat de applicatie geupgrade zal worden naar de volgende versie en de twee applicaties samengevoegd gaan worden.

2. analyse

Analyseren wat de staat van de applicatie is. Waar verbeteringen te halen zijn, waar data opgeschoond dient te worden, vergelijken van datamodellen beider personeelsapplicaties.

3. bevindingen uitvoeren

Voornamelijk data-analyse en uitvoeren van vervolgacties op basis van de bevindingen uit deze analyses.

4. opschoonacties

Schonere database, beter werkende functies, overzicht welke velden van beide applicaties met elkaar matchte en of er aandachtspunten waren ten behoeve van conversie en de upgrade.

blue star