1. Hulp aan collega

Taalbureau Vleugels komt om in de opdrachten. Er is niet genoeg tijd om alle opdrachten af te ronden. Ik neem een aantal taken op mij. Het eerste betreft redactiewerk voor het boek 'Onderweg naar Anders' van Hugo Meijers. Het tweede het maken van oefenteksten voor eindexamen Nederlands op 2F en 3F niveau voor AMN.

2. Aansluiting bij kennis

Het boek 'Onderweg naar Anders' sluit aan bij mijn kennisgebied, namelijk organisatiekunde, waardoor ik vaak goed in staat ben te begrijpen wat er getracht wordt te zeggen. Het maken van de oefenteksten sluit goed aan bij mijn kennis over argumentatietheorie en drogredeneringen. Dat is belangrijke kennis voor business consultants. Niet om argumenten te weerleggen, maar om de argumenten in de juiste vorm te gieten. Pas dan ontstaat helderheid.

3. Eindredactie en schrijven

Eindredactie voeren op hoofdstukken uit het boek 'Onderweg naar Anders' en het schrijven van oefenteksten voor eindexamen Nederlands 2F en 3F en het bedenken van vragen bij deze oefenteksten.

4. Vleugels

De leesbaarheid van het boek 'Onderweg naar Anders' is zeker verbeterd. Ik heb Hugo Meijers zelf nooit gesproken, maar volgens mij denkt hij in het Engels.

Bij het schrijven van de oefenopgaven en de vragen bij de teksten kwam door mijn bijdrage de vaart er pas goed in. Dit soort informatieve teksten schrijf ik makkelijk en met het bedenken van vragen heb ik nooit moeite gehad. :-)

blue star