1. Lokale omroep

RTV Lansingerland is de lokale omroep in de gemeente Lansingerland. Het is een vrijwilligersorganisatie, wat inhoudt dat mensen enerzijds een sterke band hebben met hun werk, anderzijds dat het zo kan veranderen als er iets in hun leven gebeurt. Ik heb bewondering voor de inzet van de vrijwilligers en vind het een eer om dit te mogen en kunnen ondersteunen. Een lokale omroep kan een grote rol spelen bij de cohesie op gemeenteniveau.

2. Expertorganisatie

Deze vrijwilligersorganisatie is een expertorganisatie. In een expertorganisatie is het belangrijk om de experts zelf de ruimte te geven hun werk te laten doen. Het moet uit innerlijke motivatie komen. Dat moet ondersteund worden. Het bestuur is faciliterend voor de vrijwilligers en dient dit consequent uit te dragen. Er moet zorg gedragen worden voor de motivatie van vrijwilligers.

3. Faciliteren'

Uiteraard het voorzitten van bestuursvergaderingen. Daarnaast het representeren van de organisatie naar buiten toe. Intern een visie brengen. Personeelsbeleid uitzetten. Aannamegesprekken voeren. Als het nodig is mensen tot de orde roepen.

4. Dynamisch

Deze organisatie is altijd in beweging. Het werk is nooit af. Is er iets bereikt, dan schept dat een nieuw doel om na te streven. Er blijft genoeg te doen en te verbeteren. Wat niet inhoudt dat het nu slecht is. Een vrijwilligersorganisatie is een kwetsbare organisatie. Het kan snel fluctueren. Er is continu een nieuwe uitdaging.

blue star