1. Pantar Amsterdam

De klant, Pantar Amsterdam, had een applicatie op basis van P-view, de HRM-applicatie van Allshare. Pantar Amsterdam is ontstaan door een fusie van een aantal organisaties. De bouw van de applicatie was gestart bij één van de voorlopers van Pantar Amsterdam. De applicatie kende structurele onderhoudsproblemen. Daardoor kon men ook niet meer bepalen of de applicatie nog wel deed wat deze moest doen.

2. oorzaken achterhalen

De hamvraag was wat de oorzaken van deze structurele problemen waren en of het zinvol was een traject uit te gaan zetten hoe met deze applicatie verder te gaan? De verwachting was dat het niet meer klopte en als dat zo was, hoe dat dan aangepast diende te worden? Het was een politiek gevoelige opdracht, omdat Allshare vanuit Pantar Amsterdam een financiele claim kon verwachten als mocht blijken dat hen iets verwijtbaar was. Allshare zat er al jaren en was daarmee onvermijdelijk een deel van het probleem.

3. informatie-analyse

Het werk bestond uit drie gebieden. Ten eerste code-analyse, ten tweede scherp stellen wat de organisatie met deze applicatie feitelijk wil doen en welke resultaten zij nodig heeft en ten derde een traject uitzetten hoe met de applicatie verder te gaan.

4. advies: redesign

Het eerste resulteerde in schonere code, daar er wel wat historie uitgehaald kon worden. Het tweede resulteerde in een voorstel tot herbezinning over de werkwijze hoe veranderingen in de applicatie door te voeren. In dit document toonde ik aan dat de applicatie nog altijd in hoofdlijnen strookte met de missie en visie van de voorloper van Pantar Amsterdam en daardoor niet goed aansloot bij de huidige missie en visie. Advies was om de applicatie te herontwerpen. De basis voor het herontwerp was toegevoegd, maar het zou nog een lang traject worden om dit te realiseren. Het derde resulteerde in een presentatie van een trajectplan hoe het redesign uit te voeren. Dit plan werd door beide organisaties enthousiast ontvangen. Pantar Amsterdam was blij dat er een route uitgezet was, Allshare dat er geen financiele claim zou volgen.

blue star