1. code maken

In deze periode gewerkt aan het produceren van de tabellen en code ten behoeve van het leerlingvolgsysteem van MusicMatrix.

2. samenhangen in de praktijk zien.

In een vorige periode het systeem ontworpen - en deels al gebouwd - nu verder gegaan met het geheel en daarmee dieper op de materie ingegaan. Hoe verder je een systeem inkomt, hoe meer je ziet wat er nodig is en wat anders kan.

3. bouw en herbouw

Bouwen, testen, herbouwen, testen, afbouwen. Er valt niet veel meer over te zeggen zonder heel erg technisch de diepte in te gaan.

4. modulair opgebouwd

Een mooi systeem, dat modulair opgebouwd is en ten alle tijde verder uitgebreid kan worden. De kern van het systeem is het systeem om leerlingen te beoordelen. Daaromheen zitten nog modules met betrekking tot lesroosters en afspraken, een bibliotheek met lesmateriaal. Voorafgaand aan deze modules een rechtensysteem, een organisatiemodule, een module voor persoonsregistratie en een module voor contractbeheer. Daarnaast nog een module voor sessiebeheer, inloggen en een module om een koppeling te leggen tussen handelingen op de website en handelingen in de database.

blue star