1. leerlingvolgsysteem

In deze periode voornamelijk gewerkt aan het ontwerp voor het leerlingvolgsysteem in opdracht van MusicMatrix. Het is een heel uitgebreid systeem de elkaar bijtende eisen dat het ontwerp zowel heel flexibel voor de eindgebruiker moet zijn, goed presteren en heel veilig. Dat laatste maakt het verschil, maar is bij een applicatie waarin beoordelingen van leerlingen komen te staan wel heel belangrijk. MusicMatrix heeft een mooie denkwijze bedacht hoe leerlingen in het kunstonderwijs veel doelgerichter begeleid kunnen worden.

2. privacy boven alles

De eerste vraag bij een dergelijke applicatie voor een software architect is te bedenken wat de belangrijkste technische succes- en faalfactoren kunnen zijn. In het geval van dit systeem is dat duidelijk: schending van privacy. Dat zorgt er meteen voor, dat de applicatie op andere wijze ontworpen dient te worden dan normaal gesproken. Normaal is dat de gegevens in de database opgeslagen worden door een applicatie en de database feitelijk niet meer is dan een opslagplaats. Deze applicatie is zo centraal, dat je kan verwachten, dat er vanuit meer kanten dan enkel deze applicatie naar de data gekeken gaat worden. De database staat centraal in deze applicatie.

3. bouwen in de database

Gevolg is dat deze applicatie vanuit de database ontworpen is. Geheel anders dan gebruikelijk, maar onvermijdelijk om de privacy van de studenten te kunnen waarborgen. Een heel rechtensysteem met functies ontworpen, dat in de database plaatsvindt.

4. privacy gewaarborgd

Als iets ontworpen moet worden op een andere manier dan gebruikelijk, dan vereist dat extra onderzoek en meerdere pogingen voordat het ontwerp vastgesteld kan worden. Het voorlopige eindresultaat mag er zijn. Een paar honderd tabellen met nog meer functies, die ervoor zorgen dat geen gebruiker bij gegevens van anderen komt, tenzij die persoon daar op basis van zijn functie toe gerechtigd is.

blue star