1. Zorgvuldige reorganisatie.

Bij een grote organisatie dienen veel mensen de organisatie te verlaten. Dat is niet prettig om te doen, want vele mensen die weg moeten gaan, werken er al vele jaren. Deze organisatie wilt zowel zorgvuldig met deze mensen omgaan als een goede invulling van personeel in de organisatie over te houden. Twee ZZP'ers wilden deze organisatie een voorstel doen. Daarvoor hadden ze een bouwer nodig.

2. Enkel bouwen.

Aan het begin van de opdracht werd mij door deze twee ZZP'ers gevraagd deze applicatie te bouwen. Het bleek echter dat de specificaties nog niet bouwrijp waren. Er stond wel meteen tijdsdruk op om iets op te leveren, daar er met de organisatie afgesproken was om een eerste demo te geven. Dat betekende een onverwacht tweesporenbeleid in het werk. Dat werkt nooit goed.

3. Doorvragen en bouwen.

Als eerste heb ik voorgesteld om een demo te maken, die nog niet met volledig functioneel is. Enkel een werkende voorkant. Dat wilde deze twee ZZP'ers niet. Derhalve moest ik mijn taak uitbreiden met snel trachten de specificaties scherp te krijgen, te bouwen en dat wat gebouwd dient te worden te beperken in omvang. Anders is het niet haalbaar.

4. Leerervaring.

Het bleek niet haalbaar te zijn. Leerpunt voor mij is geweest dat ik op de rem had moeten gaan staan. Deze combinatie van taken is bij een dergelijke complexiteit van ontwerp niet mogelijk binnen het korte gegeven tijdsbestek om alles te realiseren. Ik vind het jammer, want het is wel een heel mooie en goede applicatie. Ik hoop dat de grote organisatie een goede oplossing krijgt.

blue star