1. Inside Architecture

InsideArchitecture is een boek geschreven uit bewondering voor Java en uit noodzaak om te bewijzen wat ik kan. Ik had gedacht even een artikel te schrijven, maar het werd een heel boek. Ik had snel klaar kunnen zijn door informatie van andere websites over te nemen. Dat laat 'zien' dat je kennis hebt, maar dat vind ik niet interessant. Voor een goede applicatie is het ontwerp van het grootste belang. Design patterns zijn bouwstenen, die op basis van jarenlange ervaring geselecteerd zijn als goede oplossingen voor bepaalde problemen. Het boek 'Design Patterns' van de Gang of Four is wereldberoemd en de basis voor software architectuur.

2. Write once, read anywhere

Het boek Design Patterns is heel erg oplossingsgericht en leest als een kookboek. In situatie A zal je pattern B gebruiken etc.. Waarom blijft onduidelijk en hoe je kan herkennen dat het situatie A is eveneens. Tevens wordt op twee plaatsen hetzelfde design pattern onder een andere naam gebruikt. Een verklaring wordt daar niet voor gegeven. Als ik iets wil begrijpen, dan moet ik naar de onderliggende structuur kijken. Ik heb daarom de situatie andersom benaderd en gekeken vanuit het design pattern zelf. Wat doet het zelf?

3. Inside patterns.

Een boek schrijven over software architectuur. Het bestaat uit vier hoofdstukken. In elk hoofdstuk wordt nader ingezoomd op de situatie. Het begint met de omgeving waarbinnen software architectuur zich afspeelt. Vervolgens beschrijft het waartoe het dient, daarna hoe het dat ziet en als laatste hoe het concreet uitgevoerd wordt. Dat laatste is een nieuw indelingsmodel voor design patterns, nu gezien vanuit de design patterns zelf.

4. Positief

De eerste drie hoofdstukken zijn mijn beste hoofdstukken geworden, want daarin staan mijn inziens belangrijke principes voor applicatiebouw op een rijtje gezet. In het vierde hoofdstuk over design patterns, waarvoor ik het allemaal begonnen ben, ben ik te diep in de materie gedoken. De aanpak vind ik wel goed, omdat het zich richt op de constructieve kwaliteit van een design pattern. De nadelen van een design pattern blijken niet interessant te zijn. Ter vergelijking: het is eveneens niet interessant om bij een hamer vast te stellen dat deze niet geschikt is om een schroef in te draaien.

blue star