1. Hogeschool Rotterdam

De onderwijsinstelling gebruikt handmatige formulieren om het updaten van contracten door te voeren. In de praktijk levert dit problemen op. De formulieren worden niet altijd goed begrepen, er raken formulieren zoek, de deadlines om formulieren in te dienen wordt lang niet altijd gehaald. Dat betekent dat de salarissen van het betrokken personeel vaak achteraf gecorrigeerd dient te worden en de werkdruk van de personeelsadministratie bij tijden onevenredig hoog is.

2. tijdelijke contracten

Het ontwerpen en maken van een applicatie, die het mogelijk maakt om tijdelijke uitbreidingen van contracten middels een workflow te automatiseren.

3. ontwerpen workflow engine

Pview, de applicatie die door HRO gebruikt wordt, heeft zelf een module waarmee statussen van een workflow bijgehouden kunnen worden. Welke status verandert en wanneer, dat is iets dat ter plekke ontworpen en gemaakt dient te worden.

4. realisatie

Flexibel in te richten en makkelijk te onderhouden workflow engine.

blue star