1. Digid

Digid is een belangrijke website voor de overheid en de burger. Er waren zorgen over de kwaliteit van de code naast gewenste nieuwe functionaliteiten. De organisatie, die de bouw van de website altijd had verzorgd, gaf aan dat nieuwe functionaliteiten niet meer mogelijk waren in de huidige applicatie, omdat deze te complex was geworden voor wijzigingen.

2. Helder krijgen

De opdracht bestond uit drie delen. Het eerste deel was helder te krijgen wat de exacte nieuwe functionele specificaties zullen zijn en deze op volgorde van belangrijkheid te krijgen. Het tweede deel van de opdracht bestond uit een technische review van de applicatie. Was het mogelijk om op basis van de huidige applicatie verder te gaan of niet? Zo niet, wat moest er dan gebeuren. Het derde deel van de opdracht bestond uit technisch projectmanagement.

3. Requirements engineering

Het eerste gedeelte hield een aantal gesprekken in waarin de klant gedwongen wordt keuzes te maken. Belangrijk is dat de klant aan het einde van de gesprekken een trajectplan heeft, dat hijzelf realistisch vindt. Het tweede gedeelte bestond uit een technische review van de applicatie en waar mogelijk aanbevelingen geven. Het derde gedeelte heeft slechts een maand geduurd, daar ik bij Atos Origin uit dienst ging.

4. Conclusies

Het was heel prettig samenwerken met deze klant, want in de gesprekken toonden zij zich een heel constructieve gesprekspartner. Ze waren heel duidelijk in wat ze wilden en begrepen goed de noodzaak om deze wensen op volgorde van belangrijkheid te zetten. De conclusies ten aanzien van de kwaliteit van de techniek waren helaas zoals vooraf gevreesd en indirect al aangegeven door de makers van de oorspronkelijke applicatie. De code was van erbarmelijke kwaliteit. Er kon maar een conclusie getrokken worden: de applicatie diende volledig herontworpen te worden. Men durfde het - terecht - niet aan om daar nu al aan te beginnen, daar binnen een paar maanden tijd de applicatie haar jaarlijkse piekbelasting te verwerken zou krijgen en het veel langer zou duren om dit in juiste banen te leiden. Dat beperkte tegelijkertijd de set aan functionaliteiten die nu wel ingevoerd zou kunnen worden.

blue star