Visie

  1. De klant levert de inhoudelijke expertise, considerateconsultancy.com de vernieuwende blik.
  2. Vanuit de consultant: eerst luisteren, dan spreken.
  3. Vanuit de klant: hoe meer je zegt, hoe beter je geholpen kan worden.
  4. Elk adviestraject is een samenwerkingstraject.
  5. Analyse en advies vallen onder interne communicatie, dat wil zeggen: het draait om inhoud, vertrouwen en geheimhouding.

LinkedIn
Twitter
Loek Bergman
Loek Bergman, vakkennisSitemap