In één woord

Kwaliteit.

In meer woorden

Geïnspireerd door de 4 P's van marketing gebruik ik een eenvoudige, praktijkgerichte filosofie met C's. De filosofie is niet meer dan een kapstok. Het ene woord telt. Er zijn twee drie hoofd Cs, te weten continuïteit, configuratie en consultancy. De eerste twee staan aan de basis van elke organisatie. Continuïteit handelt over alles dat met het verlengen van het voortbestaan van de organisatie te maken heeft. Configuratie gaat over hoe het vervolgens uitgevoerd wordt. De C's van continuïteit zijn creatie, concepten en commercie. De C's van configuratie (organisatie van de uitvoering) zijn naast configuratie coördinatie, coöperatie en communicatie.

Continuïteit splitst zich in drie onderdelen uiteen. Het begint met creatie van een product. Elk bedrijf, organisatie of stichting heeft één of meerdere producten. Daarna volgt het proces om het bedrijf in de wereld en het product in de markt te zetten. Het eerste gebeurt door een missie, daarna een visie en daarna een strategie te formuleren (Concepten). Aan de hand van 5 P's (publiek toegevoegd als een omschrijving van de doelgroep) wordt onder het kopje 'Commercie' het product in de wereld gezet.

De onderdelen van Configuratie staan voor afstemming, samenwerking en uitwisseling. Coördinatie zorgt voor de vertaalslag van de doelstellingen, mijlpalen en ideeën vanuit de Continuïteit naar de dagelijkse praktijk. Doelen moeten niet alleen gesteld worden. Ze moeten bij voorkeur ook gehaald worden. Daar wordt aan gewerkt onder het kopje 'Coöperatie'.

Werken genereert informatie. Deze informatie kan te maken hebben met het primaire proces van de producten of met ondersteunende processen zoals het HRM-beleid. Deze informatie is nodig voor de dagelijkse gang van zaken, maar dient ook als basis voor de doelen van de volgende ronde.
Zorgt Coördinatie voor de vertaalslag van Continuïteit naar Configuratie, op basis van de data uit de Communicatie wordt weer de vertaalslag gemaakt van Configuratie naar Continuïteit.
Uiteindelijk komt het neer op kwaliteit voor het bedrijf, want dat gaat het langste mee.

LinkedIn
Twitter
Loek Bergman
Loek Bergman, vakkennisSitemap