Missie

Primair proces

Het primaire proces van consultancy is het leveren van diensten aan verschillene organisaties. Welke diensten verschilt per organisatie en per opdracht. Het primaire product is daarom niet zo makkelijk te omschrijven. Het is geen concreet product zoals een auto of een kunstvoorwerp, maar een houding hoe een probleem aan te pakken. De waarde van een business consultant zit in de manier waarop hij inzicht verwerft en de helderheid waarmee hij communiceert.

De centrale houding van CCC is weloverwogen en bedachtzaam te werken. De onderscheidende kracht van CCC is de diepte van het inzicht, dat uiteindelijk over een probleem ontstaat. Het eindresultaat draagt primair bij aan de continuïteit van de organisatie.

Inspiratie

Het motiveert om ervoor te zorgen dat een organisatie doelgerichter en effici├źnter gaat werken.
Het is mooi om een proces te leiden, waardoor de helderheid vergroot en de structuur verbeterd wordt.

Principes

- Vertrouwen is het eerste dat er moet zijn,
- resultaat het eerste dat er moet komen, en
- een heldere analyse past op een A4-tje.

LinkedIn
Twitter
Loek Bergman
Loek Bergman, vakkennisSitemap